ΜΟΝΗ ΚΟΥΦΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

Το γυναικείο μοναστήρι της Παναγίας στην Κουφή Πέτρα βρίσκεται στις νότιες πλαγιές του Καβαλλαρά, πέντε χιλιόμετρα νότια από τη Νεάπολη

Περισσότερα