• „DRIROS“ Neapolis, El. Venizelos Platz     
  • „ESTIADES“ Neapoli, Botis Sfakianakis und Perikles     
  • „ZENTRUM“ Neapolis, El. Venizelos Platz      
  • „MAGISCHE STATION“ Neapolis, El. Venizelos Platz     
  • „PRINITAS“ Neapolis, Anapiron Polemou 1      
  • „OASIS“ Neapolis, El. Venizelos Platz      
  • „ONAR-KAFFEE“ Neapolis, El. Venizelos Platz     
  • „SKANIAS“ Neapoli, Maragoudakis Dionysiou     
  • Katrinaki Maria Neapolis, Evangelistria Platz     
  • Lioda Catherine Neapolis, El. Venizelos Platz     
  • Barbuis Konstantinos Neapolis, Evangelistria Platz